2

Optymalizacja kampanii Adwords – kalendarz zarządzania kontem

-

Prowadzisz kampanię w Adwords, a czy posiadasz plan optymalizacji?

Zarządzanie kontem reklamy PPC, jakim jest w szczególności Google Adwords, zajmuje sporo czasu, pozostawienie kampanii samym sobie, bez regularnych interwencji to złe rozwiązanie i może być kosztowne dla reklamodawcy. Powtarzający się błąd w optymalizacjach to założenie zrobienia wszystkiego naraz. Znacznie gorszy błąd to mniemanie, że to wystarczy raz na zawsze.

Kalendarz optymalizacji kampanii reklamowych Adwords

Ważnym czynnikiem podczas przeglądu kampanii jest czas, działania powinny być osadzone w czasie – na tyle długim, aby zebrały się miarodajne dane, ale nie za długim, aby niekorzystne ustawienia nie pociągnęły nas za portfel. Regularne optymalizacje są kluczem do sukcesu kampanii reklamowych opartych na aukcjach. W tej układance jest wiele elementów, które należy ustawić, aby dobrze razem współgrały. Podstawowe pytania zatem to jakie zadania i jak często realizować, aby wszystkie z elementów w tej układance reklamowej należycie się zazębiały i pracowały na naszą korzyść.

Plan cyklicznych optymalizacji

Po utworzeniu kampanii i burzliwym okresie pierwszych 3-4 tygodni czas na przejście do etapu cyklicznych działań. Poniżej przedstawiam propozycję dla kampanii o umiarkowanym budżecie, ostatecznie od jego wielkości zależy jak dużo czasu warto poświęcać na zarządzanie kontem. Na etapie planowania można pokusić się o oszacowanie rozmiaru wydatków i skali działań w zakresie optymalizacji kampanii Adwords w porównaniu do innych reklamodawców. Większe konta rzecz jasna dostarczają większej ilości, bardziej miarodajnych danych, które są podstawą do większej częstotliwości działań. Można łatwo rzucić okiem na działania marketingowe konkurentów za pomocą Planera słów kluczowych, Semstorm bądź SEMrush.

Ustalając harmonogram podejmujemy decyzję, jakie i jak często mają być przeprowadzane optymalizacje. Preferujemy interwały tygodniowe, miesięczne i kwartalne, ale można także uwzględnić dwutygodniowe optymalizacje, a także audyty raz w roku obejmujące zadania, które opisałem w ramach kwartalnego zestawu działań. Kiedy już plan działań zostanie ustalony i umiejscowiony w harmonogramie należy być mu wiernym, aby zapobiec pokrywaniu się okresów porównań danych lub wystąpienia luk w zakresie porównywanych informacji. W przeciwnym wypadku otwierasz się na wiele niespodzianek, które przecież chcemy wyeliminować, aby nie gasić pożarów, kiedy przebieg emisji reklam jest niekorzystny.

Sytuacje niestandardowe

Na początku kampanii, w pierwszych dniach i tygodniach należy poświęcić więcej uwagi oględzinom ustawień stawek i optymalizacjom kampanii i grup reklam aniżeli później, w kolejnych tygodniach i miesiącach. Wtedy warto zaglądać do kampanii codziennie. Podobnie w sytuacjach kryzysowych – następuje nagły spadek wydajności, podnosi się CPA lub spada wynik jakości – dobrą praktyką jest wrócić do tygodniowych optymalizacji do czasu, aż kampanie nie unormują się. Podobnie w przypadku znacznych zmian w ustawieniach – w przypadku wzrostu budżetu lub wprowadzenia nowych wymiarów targetowania.

Tygodniowe optymalizacje

Przegląd wydatków kampanii

Proponuję zacząć od przejrzenia poziomu wydatków na całym koncie jak i w poszczególnych kampaniach. Po upewnieniu się, że zmierzasz ku wyznaczonemu poziomowi wydatków można przejść do kolejnego kroku.

Udział w wyświetleniach

Spójrz na wyświetlenia w konfrontacji z konkurencją na poziomie kampanii. Czy Twoje reklamy wyświetlają się o każdej porze czy masz ograniczenie wydatków budżetowych i ostrzeżenia z systemu. Od tego należy zacząć z myślą o optymalizacji dalszych wskaźników.

Przegląd grup reklam i najważniejszych słów

Raz w tygodniu znajdź czas na identyfikację najlepiej działających słów kluczowych, przyjrzenie się ich udziałowi w wyświetleniach, wskaźnikowi CTR i konwersjom. Jeśli zostanie zidentyfikowane jakieś niepokojące zawirowanie oczywiście reaguj.

Sprawdzenie trendów w konwersjach, średnich pozycjach i stawkach CPC

Menadżer powinien się upewnić, że stawki reklam są wystarczająco konkurencyjne. Jeśli pozycje spadają trzeba podjąć działania ustalając nowe stawki o ile mieszczą się one w ramach satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. No i czy nie ma problemów z pomiarem lub wahaniami zliczanych konwersji? Słowa z wysokim kosztem i wysokim CPA będą przeznaczone do obniżenia albo nawet wstrzymania. Te z niskim CTR i wysokim średnim CPC też wymagają uwagi i korekty.

Spadek konwersji

Konwersje lecą w dół

Miesięczne optymalizacje

Słowa kluczowe – typy dopasowania, duplikacje

Porządek z typami dopasowania słów kluczowych – dzięki ustawieniu adekwatnych wyszukiwanych haseł jako słów kluczowych mamy możliwość poprawy jakości kampanii na koncie.
Rozszerzenie targetowanych słów kluczowych ma na celu zwiększenie możliwości dotarcia do klienta. Koncepcje na znalezienie słów kluczowych długiego ogona i sprawdzenie, wyszukanie kolejnych opcji jest możliwe dzięki Planerowi słów kluczowych. Przy okazji możesz wykorzystać te możliwości do rewizji sposobu organizacji słów w obrębie grup reklam i podziału na bardziej tematyczne dla większego dopasowania. Można dodać nowe wykluczające słowa kluczowe i ewentualnie pogrupować je w listy wykluczających słów. W razie problemów z duplikacją to dobry czas, żeby zrobić z nimi porządek.

Konwersje

Zestawienie danych z miesiąca na miesiąc i z analogicznego okresu poprzedniego roku daje wskazówkę, czy ciągle jesteś na drodze do pożądanych wyników. Dokonaj zmian jeśli są odpowiednie lub zacznij dociekać głębszych powodów tych zmian w statystykach.

Konkurencja

Bycie o krok przed konkurencją jest sposobem na skuteczne osiąganie biznesowych celów. Świetnie się do tego nadaje wbudowane narzędzie Adwords. Sprawdź jacy konkurencji – czy stale ci sami, a może jeden – uczestniczą w aukcjach. Użyj tych informacji do oszacowania słów kluczowych.

Teksty reklam

Testowanie i optymalizacja tekstów reklamowych oraz stron docelowych jest jednym z najważniejszych sposobów na poprawę CTR i wyniku jakości, a w konsekwencji wskaźników konwersji. Sprawdź, czy nie ma wyraźnych różnic w skuteczności poszczególnych reklam. Wyłącz najgorsze i napisz nowe, świeże na podstawie tych dających najlepsze rezultaty. Pamiętaj testować tylko jedną z części swojej reklamy – tytuł, opis lub wezwanie do działania – w przeciwnym wypadku nie będziesz wiedział, która część spowodowała zmianę statystyk.

Rozszerzenia

Podobnie jak przy testowaniu tekstów reklam testuj i optymalizuj rozszerzenia – linki do podstron, rozszerzenia połączeń, opisów, informacji o stronie itd. Rozszerzenia bezpośrednio wpływają na pozycję reklamy. Zastanów się więc jak można to poprawić ułatwiając użytkownikowi drogę do konwersji.

Emisja w porach dnia, tygodnia i zróżnicowanie geograficzne

W interwale miesięcznym dokonaj optymalizacji tych zaawansowanych ustawień o ile występują prawidłowości w tych obszarach kierowania. Jeśli kampania trwa zaledwie kilka tygodni lub miesięcy możliwe, że nie będziemy mieć wystarczających danych, żeby wyciągnąć miarodajne dane i zaproponować zróżnicowanie stawek – w tych całkiem małych kampaniach będzie na to potrzeba miesięcy. Podobnie w zakresie różnicowania w poszczególne dni tygodnia i w porach dnia. Ewentualnie można się posiłkować ogólnymi danymi o ruchu z Google Analytics jeśli pomiar był włączony wcześniej.

Kwartalne optymalizacje

Strategia KPI – kluczowe wskaźniki efektywności

Raz na jakiś czas, na przykład w kwartalnie zaplanowanych działaniach, należy spojrzeć krytycznie na założenia KPI (ang. Key Performance Indicators), przez które oceniamy efektywność zmian w kampaniach, aby upewnić się, że mam wciąż więź z marketingowym celem nadrzędnym. Rozważ na przykład, czy sposób atrybucji jest optymalny. Modele atrybucjiWarto skorzystać z dostępnych możliwości w zakresie analizy trendów w branży. W ten sposób można testować stosowność nowych typów kampanii Adwords i prześledzić działania konkurencji. Zastanów się czy twoja strategia aukcji jest optymalna – warto rozważyć włączenie eCPC lub CPA. Możesz dokonać tego w ramach eksperymentu.

Treści reklam, eksperymenty, USP

Tu jest też czas na sprawdzenie reklam, skonfrontowanie ich aktualności z ustaloną propozycją sprzedaży USP (ang. unique selling proposition). W ciągu kwartału będzie dosyć miarodajnych danych, ażeby podjąć decyzję o zatrzymaniu słabszych wersji. W kolejnym kroku można zaproponować i przetestować nowe teksty. Ale jeśli Twój biznes przyciąga znaczącą ilość gości, ma szybki obrót towarów i pojawiają się okresowe promocje, to może wymagać częstszych działań w tym zakresie i usytuowania ich w miesięcznym interwale.

Przegląd mobilnych taktyk

Używanie urządzeń mobilnych wciąż rośnie – już ponad połowa zapytań pochodzi z tych mniejszych urządzeń. Należy więc trzymać rękę na pulsie dla tych nowych trendów – w zakresie formatów reklam i rozszerzeń linków, ale w szczególności w zakresie dostosowania witryny do mniejszych ekranów i specyfiki używania tabletów i smartfonów.

Analiza kanałów i multikanałowych raportów

Pamiętaj sprawdzić jaka jest skuteczność poszczególnych kampanii w zestawieniu między sobą oraz innymi źródłami ruchu, aby zyskać lepsze rozumienie słów kluczowych i kampanii na ogólniejszym tle marketingowym. Możesz być zaskoczony tym co odkryjesz. Z tymi informacjami można lepiej zarządzać kampaniami i dokonywać strategicznych zmian i stosowniejszych alokacji budżetu.

Optymalizacja stron docelowych i poprawa wyniku jakości

Strony docelowe to równie istotny element w powodzeniu kampanii jak samo optymalizowanie kampanii na koncie Adwords, jest jednocześnie istotnym czynnikiem decydującym o wyniku jakości reklam. Powinny one w możliwie prosty sposób umożliwiać dokonanie konwersji i nie odwodzić ze ścieżki do nich. Powinny być ściśle powiązane ze słowami kluczowymi. Usuń więc niepotrzebną treść zapewnij obecność tylko tych informacji, których użytkownicy potrzebują do podjęcia decyzji. Testuj różne warianty – zwłaszcza to, co może być najbardziej istotne z punktu widzenia ścieżki konwersji.

Automatyzacja

Dzięki Adwords Api możemy zarządzać kontem poprzez własny interfejs programistyczny i w ten sposób wiele procesów automatyzować i usprawnić. Niemniej jednak wymaga to sporego zaplecza programistycznego. Natomiast od dobrych kilku lat, a mianowicie od 2010 roku Google w interfejsie Adwords oferuje wbudowane reguły automatyzacji. Pomogą nam zaoszczędzić czas i wiele z zadań wskazanych w planie zarządzania emisją reklam może być w ten sposób zoptymalizowana.

Podsumowanie

Profesjonalny manager PPC ma sztywny plan optymalizacji, którym się kieruje i za którym podąża bazując na potrzebach poszczególnych klientów, trendów w branży, w której klienci się poruszają. Należy przede wszystkim polegać na danych. Kalendarz operacyjny dla konkretnej kampanii lub konta to jedno, oprócz niego dobry menadżer powinien mieć wyznaczony lub samemu wyznaczyć czas na rozwijanie swoich kompetencji i wyznaczyć plan szkoleń.

Optymalizacje robione zbyt często mogą działać odwrotnie, gdyż wcześniejsze zmiany mogły nie wywołać pełnego efektu, co może przypominać zachowanie z poniższej ilustracji.

Pies próbuje zjeść swój ogon

Zdj. flickr.com/Lil Shepherd/CC/2.5

Natomiast zaplanowanie kalendarza w procesie optymalizacji kampanii daje wymierne korzyści w postaci lepszych wyników kampanii, dodatkowo daje komfort w pracy marketera. Warunkiem tego jest, aby przyjąć właściwe interwały i trzymać się przyjętego harmonogramu, nie przeoczyć wyznaczonych punktów.

2

Dlaczego silna marka płaci mniej za internetowy marketing?

-

Koncepcja i kreacja identyfikacji wizualnej marki. Branding.Marka to bardzo istotna wartość w marketingu. Zaczyna się od sfery wizualnej pozwalającej na identyfikację i odróżnienie, a rozciąga na szeroki zakres kultury organizacyjnej i strategii komunikacji. W tym artykule odpowiem na pytanie dlaczego silna marka płaci mniej za reklamę i organiczne formy promocji i przedstawię podstawową wiedzę w zakresie budowania brandu, niezbędną także dla małej firmy.

 

Na czym polega budowa świadomości marki?

Przejawem istnienia marki jest nie tylko jej wygląd (ang. brand design), ale też takie aspekty jak zachowanie (ang. brand behaviour) oraz to co mówi i w jaki sposób (ang. brand communication). Komunikacja z marką polega na jej odbiorze poprzez materiały marketingowe i reklamy, oglądaniu tego jak się prezentuje wizualnie poprzez logo i system identyfikacji, a przede wszystkim doświadczaniu tego, co robi – odczuwaniu jakości usług, produktów, sposobu obsługi klienta. To branding w tej swojej trójwymiarowej postaci utrzymuje spójność marki i wspiera budowanie biznesu opartego o silny brand na miarę współczesnego wysoce konkurencyjnego rynku w dobie cyfrowej i globalnej gospodarki.

Triada brandingowa

Każdy z tych elementów w oderwaniu to za mało – prawidłowy branding to całościowe myślenie o marce. Marka godna zaufania jest wyrazem spójnego przekazu na każdym poziomie – spełnia deklarowane obietnice i wygląda stosownie do swojej misji, jest stosownie ubrana i nie naśladuje nikogo innego. Cechy przez które identyfikujemy markę to nazwa, logo i identyfikacja wizualna spójna na każdym poziomie, a także domena internetowa. Portal PRoto opublikował jakiś czas temu poradnik „Jak stworzyć system identyfikacji wizualnej firmy?”.

 

Grupa docelowa komunikacji

Planując strategię marki należy pamiętać że marka musi być zgodna z preferencjami jej odbiorców. Należy zatem dostosować przekaz do grupy docelowej. Komunikat powinien być budowany na takim samym poziomie języka jaką reprezentuje kultura odbiorców. Musi budować tożsame skojarzenia wokół pewnych pojęć. Treść którą marka niesie musi być odpowiedzią na potrzeby potencjalnych odbiorców. Podczas budowania świadomości marki należy więc pomyśleć, co zadowoli potencjalnych klientów, z czym mogą mieć pozytywne skojarzenia. Ważni są przedstawiciele marki – postacie, które się z nią kojarzą. Połączenie z silną marką osobistą, która reprezentuje wspólne wartości jest czynnikiem mocno wzmacniającym. Korzystnie jeśli takimi osobami są zarządzający firmą, ewentualnie mogą to być osoby z zewnątrz – ambasadorzy marki. Ale oprócz twarzy, które wspierają markę istotna jest także rola lidera. Pisze o tym między innymi Paweł Tkaczyk, autor wielu publikacji z zakresu brandingu, w artykule Przywództwie w budowaniu marki.

 

Co nam daje branding?

Współczesny rynek charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem konkurencyjności, dlatego istotne jest stworzenie skutecznego planu prowadzącego do zaistnienia marki w świadomości konsumentów. Dzięki brandingowi marka ma możliwość kreacji pożądanego wizerunku i może być postrzegana tak, jak zostało to zaplanowane w strategii marki.

Jeśli marka nie jest rozpoznawalna ginie pośród innych firm będących na rynku. Nawet niewielka poprawa świadomości marki może przynieść zaskakująco korzystne rezultaty. Dlaczego? Bowiem wpływ tego typu oddziałuje na każdym etapie procesu zakupowego konsumentów – na poziomie przyciągnięcia uwagi i uświadomienia, zainteresowania, pragnienia i decyzji zakupowej a następnie objawia się w postaci lojalności klientów. Szczególnie dotyczy to najwyższych poziomów, od których zależą zakresy wielkości na kolejnych etapów ścieżki zakupowej. Klasyczny modelu AIDA sprowadza się to do 4 etapów: Attention, Interest, Desire, Action. Attention – przyciągnąć uwagę, zainteresować produktem, wywołać pragnienie zakupu, pobudzić działanie do zakupu. Niektórzy wymieniają jeszcze jeden: lojalność.

Model AIDA

Model AIDA nie przestał być aktualny, choć różni się sposób realizacji tego procesu w dobie cyfrowego marketingu. Odsyłam tu do tekstu Johana Ronnestama Aida transformed by digital media what does it mean to your brand communication. A poniżej infografika obrazująca spostrzeżenia autora.

AIDA digital model

Jednym z rezultatów działań w zakresie brandingu może być podniesienie współczynnika klikalności w wynikach wyszukiwania. Mocna marka wpływa na postrzeganie jakości i wartości jej produktów i usług. Jeśli w wynikach zapytania w wyszukiwarce witryna nie pojawia się na najwyższej pozycji to może sobie zapewnić zwycięstwo w rywalizacji o uwagę internautów poprzez rozpoznawalną i zachęcającą do kliknięcia nazwę marki. Oczywiście należy zadbać o wyróżniającą ekspozycję w tytule, opisie, domenie. Rand Fishkin poświęcił temu zagadnieniu jeden z podcastów pod tytułem, który można przetłumaczyć Czy marka jest czynnikiem rankingowym w Google?. Poprawa rozpoznawalności marki może zwiększyć prawdopodobieństwo konwersji, a to prowadzi do zwiększenia sprzedaży. Jest to najbardziej bezpośredni efekt i podstawowy powód dla którego marketingowcy inwestują w branding.

 

Reklama brandingowa

Efektem działań podejmowanych w kampanii brandingowej powinno być utrwalenie wizerunku marki. Oto kilka wskazówek:

 • Wykorzystuj przyciągające uwagę reklamy
 • Wybierz miejsce, w którym reklamy będą dobrze postrzegane
 • Zadbaj o widoczność we właściwym czasie
 • Mierz i optymalizuj istotne wskaźniki marki

Taka reklama powinna wzbudzać unikalne skojarzenia, zarezerwowane dla tej konkretnej marki. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie w kampanii reklamowej storytellingu i zaangażowanie emocjonalne odbiorców. Szczególnie atrakcyjnym formatem do tego celu jest video. Odbiorcę łatwo przekonać do reklamy, która wywołuje u niego uśmiech. Według badań tego typu reklamy trafiają do konsumentów znacznie łatwiej niż pozostałe, gdyż stanowią pewnego rodzaju rozrywkę. Wskazane aby ten wizerunek był pozytywny. Dlatego ryzykowne i wymagające podwójnej ostrożności może być stosowanie przekazów, które mogą budzić negatywne emocje. Wynika z nich pokusa zwrócenia uwagi, zaszokowania lub emocjonalnego zaangażowania się.

 

Najpopularniejsza platforma sieci reklamowej GDN w Adwords (Google Display Network) spełni się znakomicie na początek, ale przy większych budżetach też nie sposób pominąć tego medium, choć wtedy warto zainteresować się widocznością w alternatywnych sieciach m.in. w AdKontekst. Podstawowym wymiarem w przypadku reklam brandingowych jest ilość wyświetleń i percepcji komunikatów reklamowych przez użytkowników. Dlatego Adwords, który jest kojarzony z modelem rozliczenia PPC umożliwia zakup reklam w modelu CPM – kupując w ten sposób widoczne wyświetlenia nie płacisz za reklamy, które pozostają niewidoczne. Według badań Google korzystanie z reklam display-owych rozliczanych w modelu CPM widocznych reklam zwiększa liczbę wyświetleń o 55% w porównaniu do kampanii rozliczanych w modelu CPC. Z pomocą celom brandingowym przychodzi tu także technologia remarketingu oraz zaawansowane możliwości targetowania.

Dodatkowe możliwości otwiera przed marketerami technologia marketing automation – czy to w ramach możliwości platformy Adwords czy też rozbudowanych systemach związanych z marketingiem bezpośrednim jak SalesManago, FreshMail itd.

 

Zarządzanie marką w wyszukiwarkach

SERM (ang. Search Engine Reputacja Management) to działania mające zapewnić dobrą reputacją marki w wyszukiwarkach i zapobiegać kryzysom wizerunkowym w tym kluczowym medium. Bezpośrednim celem jest promowanie dla fraz brandowych treści kluczowych oraz wyparcie z najwyższych wyników wyszukiwania treści nieporządnych na temat marki. Ale związek brandingu z SEO i pozycjonowaniem w wynikach organicznych przejawiają się szczególnie w innym wymiarze: w zakresie zdobywania linków. Korzyści z dobrego postrzegania marki wpływają znacząco na skłonność do naturalnego odwoływania się do witryny lub bloga takiej firmy i tworzą grunt do skutecznego, naturalnego budowania linków. Więcej o tym we wpisie Szymona Słowika o roli marki w SEO.

 

Jak mierzyć wyniki działań brandingowych?

Celem kampanii budujących świadomość marki jest popularyzacja oraz rozpowszechnienie produktu, usługi lub idei określonej firmy. Badanie świadomości to wydaje się nie lada wyzwaniem. Dochodzi tu także czynnik kulturowy. Tak więc na wyższym poziomie to narzędzia badające zjawiska kulturowe są kluczowe zarówno w tworzeniu, jaki i w weryfikacji działań brandingowych. Można tu skorzystać z jakościowych badań klientów, poprzez kwestionariusze, wywiady telefoniczne, co jest jednak wymagające i kosztowne. A zacząć analizy należy od prostych dostępnych możliwości – a nie od zaglądania do umysłów odbiorców ani rozkładania kulturowych bytów na czynniki pierwsze – wystarczy oprzeć się na dostępnych wskaźnikach statystycznych w Google Analytics lub innym narzędziu analitycznym. Oto dane których obserwacja pozwoli nam oceniać korzyści z wysiłków w tej sferze:

 • ilość wizyt na wyrażenia związane z marką (wyrażenia brandowe),
 • ilość wejść bezpośrednich (są wskaźnikiem rozpoznawalności domeny),
 • tendencje w ilości nowych i powracających użytkowników,
 • zmiany wskaźnika CTR dla ruchu z wyników wyszukiwania (przy niezmienności innych parametrów oczywiście, jak pozycja i treść),
 • zmiany w zaangażowaniu użytkowników – w szczególności wskaźnik zapisu na newsletter.

Planując budżet na tego typu działania warto przyjrzeć się wynikom w zakresie kosztu pozyskania klienta z tego brandowego ruchu w porównaniu z innymi źródłami ruchu na witrynie.

 

Wzmocnienie przekazów

Silna marka płaci mniej za marketing w wyszukiwarkach, pozycjonowanie i w ogóle działania reklamowe w tym sensie, że za określony rezultat w postaci konwersji, leadów i klientów jest tańszy niż dla konkurencji ze słabym wizerunkiem. Wtedy po prostu CPA jest niższe. Rozpoznawalna marka zwiększa także prawdopodobieństwo dotarcia do potencjalnych odbiorców za pośrednictwem mediów społecznościowych, prasy oraz pocztą pantoflową. Ludzie chętnie dzielić się informacjami na temat produktów marek, których produkty cenią.

Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja marki na rynku daje szereg korzyści, choć to działania będące wymagającym przedsięwzięciem. Liczy się przemyślana strategia i systematyczne działanie w mniejszym stopniu niż wielkość budżetu. Należy pamiętać, że owocem włożonego wysiłku będzie silna pozycja marki na rynku, łatwiejsze dotarcie do nowych klientów poprzez wszelkiego rodzaju działania marketingowe – te zwrócone ku wyszukiwarkom, mediom społecznościowym i cyfrowym w ogóle. Owocem tego wysiłku będą także lojalni klienci, którzy powracają i zarażają innych.

 

Inne źródła:
https://moz.com/blog/giving-searchers-reason-prefer-your-brand-whiteboard-friday
https://moz.com/blog/great-seo-starts-with-your-brand
http://paweltkaczyk.com/pl/category/marketing-pl/silna-marka/
http://gadzinowski.pl/komunikacja/serm-czyli-zarzadzanie-reputacja-w-wyszukiwarkach/
http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/wizerunek-marki-w-wyszukiwarce-wizerunkiem-marki-online/
http://www.wsp.pl/file/1277_631585514.pdf
O marce, Wally Olins, Instytut Marki Polskiej, 2004

 

Zdjęcie przewodnie z serwisu fotolia.pl

8

Wytyczne do oceny jakości wyników wyszukiwania Google

-

Na koniec roku postanowiliśmy zająć się udostępnionym przez Google w drugiej połowie listopada zaktualizowanym dokumentem dotyczącym wytycznych dla moderatorów treści (Google Raters) w naturalnych wynikach wyszukiwania. Dokument jest niewątpliwie istotny dla webmasterów i właścicieli witryn, bowiem ujawnia w jaki sposób oceniana jest treść oraz daje wytyczne, jak budować strony przyjazne dla użytkowników i wyszukiwarki Google. Dotyczy to zarówno komputerów desktopowych jak urządzeń mobilnych. Informacje o tego rodzaju wytycznych nie są nowe dla branży SEO i dla webmasterów, przecieki pojawiały się już w mediach branżowych, ale tym razem są oficjalnie opublikowane na blogu Google dla webmasterów.

Google Search Quality Rating

 

Ocena jakości strony

Oto komentarz do tego dokumentu: "Opracowanie zmian w algorytmie wyszukiwarki obejmuje proces eksperymentowania. Częścią tego eksperymentu są ludzie, którzy oceniają jakość wyników wyszukiwania Google, którzy dają nam swoją opinię na temat naszych doświadczeń. Oceny te nie wpływają bezpośrednio na rankingi stron www, ale pomagają nam lepiej zrozumieć nasze eksperymenty. Oceniający oczywiście opierają swoje oceny na podstawie jasnych wytycznych określonych przez nas".

Podstawowe pytanie, od którego zaczyna się proces oceny jakości podstrony to, w jakim celu powstała. Może to być opis usługi, dzielenie się przemyśleniami, prezentacja danych kontaktowych, logowanie do usługi, wyświetlenie odnośników do wpisów itp. Im lepiej dokument realizuje ten cel tym wyższa ocena jakości, a jego brak lub szkodliwość oznacza najniższą ocenę. Dodatkowo portale YMYL („Your Money or Your Life”) takie jak sklepy, banki, strony o tematyce medycznej, prawnej czy finansowej muszą budzić większe zaufanie. Recenzenci stosują wobec nich zaostrzoną ocenę jakości, sprawdzają obecność dokładnych danych kontaktowych i firmowych, a także regulaminów.

Proces oceny treści

Analiza strony polega na segmentacji treści – wyodrębniany jest na badanej podstronie główny content, który realizuje cel podstrony, np. tytuł artykułu i jego treść, a w następnej kolejności oceniana jest jego jakość. Google zatrudnia do tego zewnętrznych recenzentów (Google Raters). Oczywiście ważna jest również ilość treści i brak błędów językowych. Nisko oceniana jest treść składająca się z samych prostych twierdzeń i niepotrzebnie rozwlekana (tzw. lanie wody). Kopie z innych źródeł prawie zawsze otrzymują najniższą ocenę jakości.
W kolejnym etapie, na marginesie dopiero analizowane są treści poboczna, jak widgety, nawigacja, stopka itp. – te nie mają bowiem związku z realizacją celu, ale nie mogą przeszkadzać i odwracać uwagi od głównej treści. Ich brak nie wpływa negatywnie na wynik jakości. Wyjątkiem są strony typu YMYL. Na jakość nie mają wpływu również reklamy, jeśli nie przeszkadzają i nie są rozpraszające, nie mają zakazanych treści lub nie jest ich zbyt dużo.

Google ocenia podstronę w kontekście całej witryny dlatego sprawdzane są również:

 • ocena znajomości tematu, autorytetu i wiarygodności (EAT – “expertise, authoritativeness and trustworthiness”). Weryfikacja czy podmiot podpisany pod treścią lub odpowiedzialny za całą stronę ma odpowiednie kwalifikacje do poruszania danego tematu.
 • reputacja – sprawdzane są opinie o firmie, autorze lub stronie znajdujące się w internecie.
 • dbałość o stronę – na stronie powinny działać wszystkie linki i wyświetlać się wszystkie grafiki, a treści muszą być aktualne. Nie jest oceniany wygląd strony tylko jego funkcjonalność.

Wytyczne dla stron mobilnych

Największa zmiana nastąpiła w obszarze wytycznych dotyczących stron mobilnych np. upewnienie się przez ludzi oceniających, czy użytkownicy telefonów komórkowych mogą osiągnąć swoje cele szybko i skutecznie. Wiele zmian w dokumencie odnosi się do mobilnych wskazówek jakościowych, które ukierunkowane są na to, aby wyniki spełniały oczekiwania użytkowników mobilnych a strona mobilna była łatwa w użyciu na małych urządzeniach.

Podczas tworzenia stron na urządzenia mobilne trzeba zwrócić również uwagę na:

 • czy wprowadzanie danych na stronie nie jest uciążliwe,
 • dostosowywanie strony do małych rozmiarów ekranów między innymi wielkość przycisków,
 • możliwe trudności w korzystaniu ze strony podczas przewijania lub korzystania z menu,
 • wyświetlanie obrazków, korzystanie z flash i innych elementów, które nie mogą być przeglądane na urządzeniach mobilnych,
 • czy czas ładowania strony jest przyzwoity.

Skala oceny

Zmiany mają pozwolić Google Raterom oceniać trafność i jakość wyniku wyświetlonego dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Pracownicy mogą ocenić stronę w pięciostopniowej skali.

 • Fully Meets (FullyM) – wszyscy lub prawie wszyscy użytkownicy będą w pełni zadowoleni i nie trzeba wyświetlać innych wyników, aby zaspokoić ich potrzeby.
 • Highly Meets (HM) – bardzo pomocne dla wielu lub większość użytkowników. Niektórzy użytkownicy mogą chcieć zobaczyć dodatkowe wyniki.
 • Moderately Meets (MM) – przydatne dla wielu użytkowników lub bardzo pomocne dla niektórych użytkowników. Niektórzy lub wielu użytkowników może chcieć zobaczyć dodatkowe wyniki.
 • Slightly Meets (SM) – pomocne dla mniejszej liczby użytkowników. Istnieje związek pomiędzy zapytaniem i wynikiem, ale nie jest on silny lub satysfakcjonujący. Wiele lub większość użytkowników wolałaby zobaczyć dodatkowe wyniki.
 • Fails to Meet (FailsM) – zupełnie nie spełnia potrzeb użytkowników. Każdy użytkownik chciałby zobaczyć dodatkowe wyniki.

Zapytania lokalne

W aktualnej wersji wytycznych większy nacisk został położony na lokalizację. Pojawiła się nowa sekcja dotycząca zapytań lokalnych (Explicit Locations) zadawanych do wyszukiwarki przez osoby z domniemaniem poszukiwania dokładnych lokalizacji wydarzeń, placówek lub miejsc. Dla przykładu wpisując słowo „restauracja” algorytm zakłada, że chodzi o pobliski lokal, a nie pojęcie restauracji, w konsekwencji podając wynik jak dla słowa kluczowego typu „restauracja Warszawa” (gdy lokalizacja użytkownika została tak zidentyfikowana). Tak więc nawet w przypadku ogólnych zapytań o usługi lub miejsca przyjmuje się, że użytkownik wyszukiwarki poszukuje firmy w pobliżu i najpewniej nie jest zainteresowany wynikami z odległych lokalizacji.

Podsumowanie

W publikowanym dokumencie nie ma nowych informacji, które zmieniają spojrzenie na SEO, jednak dokument stanowi interesujące spojrzenie, jak Google i ludzie, którzy za nim stoją oceniają różne elementy rankingowe. Publikując wytyczne Google pokazuje chęć współpracy z twórcami stron. A oto lista wskazówek, które warto wziąć sobie do serca:

 • strona nie musi zawierać wszystkich najnowszych rozwiązań, ale powinna być funkcjonalne,
 • jakość treści jest niezmiennie bardzo ważne, więc aktualizuj, uzupełniaj, rozszerzaj,
 • warto dążyć do rangi eksperta, reputacja w swojej branży się liczy,
 • reklamy na stronie są w porządku dopóki nie zakłócają uwagi użytkownika,
 • mobilność dla małych urządzeń jest na celowniku oceny i jeśli zależy Ci na użytkownikach telefonów dostosuj przekaz do ich specyfiki,
 • pozyskuj i prezentuj pozytywne opinie,
 • nie ukrywaj informacji kontaktowych, dbaj o ich aktualność,
 • eliminuj niedziałające linki,
 • oczywiście nie spamuj.

Duża część dokumentu poświęcona jest wynikom wyszukiwania z urządzeń mobilnych ponieważ ilość użytkowników z nich korzystających stale rośnie. Pełna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://static.googleusercontent.com/…/searchqualityevaluatorguidelines.pdf.

 

Pozostałe źródła:
http://www.thesempost.com/google-quality-raters-guide-mobile/

Ilustracja na podstawie: antb / Shutterstock.com

7

Forma email marketingowego kierowania w AdWords przez dopasowanie reklam do klienta

-
Forma email marketingowego kierowania w AdWords przez dopasowanie reklam do klienta

Pod koniec września w Gogole AdWords pojawiła się nowa funkcjonalność – Dopasowanie reklam do klienta. Pozwala ona dotrzeć w wyszukiwarce, na YouTube i w Gmailu do klientów, z którymi łączą nas już jakieś relacje – uczestniczyli w programie lojalnościowym, dokonali wcześniej zakupu lub dokonali innej aktywności. Jest to mozliwe na podstawie ich adresów email. Zapewnia dotarcie do użytkowników niezależnie od miejsca, czasu i urządzenia, z którego korzystają. Usługa ta będzie pozwalała również docierać w YouTube i Gmailu do nowych użytkowników, którzy mają podobne cechy i zainteresowania do obecnych klientów. Dzięki tej funkcjonalności można również wykluczyć z kampanii obecnych klientów i skupić się na pozyskaniu nowych.

 

Jak skorzystać z dopasowania reklam do klienta?

Chcąc skorzystać z tej funkcjonalności należy na koncie Google AdWords przejść do zakładki Udostepniane zasoby > Odbiorcy, dodać nową listę remarketingową – E-maile klienta i przesłać plik z listą mailingową.

Dopasowanie reklam do klienta - lista remarketingowa

Niezbędne jest posiadanie strony (należy podać link), na której użytkownicy mogą między innymi zrezygnować z członkostwa na liście. AdWords umożliwia usunięcie takiego użytkownika z listy remarketingowej poprzez aktualizację listy w zakładce Odbiorcy. Minimalny rozmiar listy, aby można było wyświetlać reklamy to 1000 użytkowników. Podczas dodawania można również ustawić okres członkostwa, który nie może być dłuższy niż 180 dni.

Dopasowanie reklam do klienta

Po przesłaniu pliku możemy czekać do trzech godzin na zatwierdzenie listy. Potem można już dodawać listę do kampanii. Po importowaniu listy adresów email Google stworzy na ich podstawie listę użytkowników do targetowania, a importowany plik listy mailogowej z adresami zostanie usunięty. Jeśli lista będzie miała wymagany rozmiar to automatycznie zostanie stworzona również lista podobnych użytkowników. Taki oto rozszerzony marketing automation oferuje Google w swoim programie reklamowym. To nie jest email marketing, ale może go zastępować.

 

Jak przygotować plik z adresami e-mail importowany do systemu AdWords?

 • wymagany jest format .csv
 • plik nie może być większy niż 17 MB.
 • adresy bez wielkich liter i spacji na początku i końcu oddzielone przecinkami lub każdy w osobnym wierszu
 • lista może być szyfrowana metodą SHA256
 • adresy muszą być zgodne z zasadami Google.

Przy zbieraniu danych do list mailonowych należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami zbieraniu, udostępnianiu i przetwarzaniu danych osobowych.

 

Źródła:
http://adwords-pl.blogspot.com/2015/09/google-przybliza-cie-do-klientow-w.html
https://support.google.com/adwords/answer/6276125?hl=pl
http://www.ittechnology.us/dopasowanie-reklam-do-klienta-czyli-jak-dotrzec-do-najcenniejszych-klientow-w-google/

2

Reklamy AdWords na Gmailu dla Wszystkich

-

Mimo nowych form komunikacji między użytkownikami, jak Skype czy Facebook Messenger, poczta elektroniczna wciąż jest bardzo popularna. Firma Google, posiadająca w swoim profilu Gmaila, co prawda wśród platform poczty elektronicznej nie dystansuje konkurentów tak jak na polu wyszukiwarek, ale dostarcza jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Stanowi dla reklamodawców gratkę jako przestrzeń reklamowa. Aktualnie Google oferuje większą integrację Gmaila ze swoim programem reklamowym Adwords.

Szablony reklam na Gmail

Reklama na poczcie elektronicznej funkcjonuje od kilku lat, jednak do niedawna na Gmailu mogli ją umieszczać tylko nieliczni reklamodawcy. Od 16 września reklama na Gmailu dostępna jest dla wszystkich reklamodawców w AdWords.

Jak skonfigurować ten rodzaj kampanii? Wystarczy tworzyć kampanię skierowaną na sieć reklamową Google, a na poziomie ustawień skierować ją na zainteresowania, słowa kluczowe, tematy lub miejsca docelowe. Wybrawszy jedną z opcji możemy korzystać z Galerii i specjalnej możliwości tworzenia reklam dedykowanych na Gmaila.

Reklama na Gmailu (GSP) składa się z dwóch części:
Reklamy zwiniętej, którą osoba korzystająca z poczty widzi początkowo w formie e-maila, a po kliknięciu przechodzi do rozwiniętej wersji reklamy. Tu opłata pobierana jest za kliknięcie w zwiniętą formę reklamy.

Reklamy AdWords na Gmailu dla Wszystkich

Reklamy rozwiniętej uruchomionej po kliknięciu reklamy zwiniętej. Jest to natywna reklama zajmująca całą stronę. Wszystkie kolejne kliknięcia treści reklamy są bezpłatne –  można ją zapisać, przesłać dalej lub dotrzeć do strony reklamodawcy.

Reklamy AdWords na Gmailu dla Wszystkich

 

Statystyki kliknięć reklam, zapisanych oraz przekazanych z Gmaila można sprawdzić na koncie AdWords.
Reklamy GSP mają analogiczną konfigurację ustawień rotacji reklam, funkcji zarządzania i planowania jak inne typy kampanii.

Tworząc reklamę można korzystać z szablonów:
wgranie pliku graficznego: duży obrazek o wymiarach 650 piks. X [300-1000 piks.];
pojedyncza promocja: obrazek w nagłówku o wymiarach 630 x [50-200 piks.] opcjonalnie i  obrazek do oferty o wymiarach 300 x [200-500 piks.];
różne produkty: obrazek w nagłówku o wymiarach 630 x [50-200 piks.] opcjonalnie oraz produkty z obrazkiem o wymiarze 180 x 180 piks. i nagłówkiem do każdego z nich. Dodatkowo występuje przycisk z wezwaniem do działania;
niestandardowe przesyłanie danych HTML Gmaila (reklamy wyróżnione w Gmailu): oferuje duże możliwości konfiguracji zasobów, a także pozwala wkomponować pliki wideo, linki, kwestionariusze znacznie urozmaicając reklamę.

Dzięki rozszerzeniu e-mail marketingu o GSP możemy dotrzeć do grupy odbiorców zainteresowanych naszą ofertą. Gdy znamy adresatów w łatwy sposób dopasujemy do nich treść reklamy i nie stracimy czasu i pieniędzy na klientów, którzy nigdy nie zainteresują się naszymi usługami czy produktami.

 

Więcej informacji u źródeł:

Natywne reklamy w Gmailu od teraz dostępne w AdWords dla wszystkich reklamodawców

Wyświetlanie reklam dla Gmaila

Gmail Ads: What’s New (And Not New) With This Native Ad Type

14

11 zasad efektywnych tytułów w Internecie

-

Tytuł jest decydującą częścią każdej publikacji. W związku z natłokiem informacji istotna jest umiejętność zwrócenia uwagi. Mamy tylko kilkadziesiąt znaków oraz kilka sekund, żeby przekonać odbiorcę do kliknięcia i przeczytania naszej treści. Dlatego tworząc tekst warto już na samym początku dołożyć starań, by przyciągnąć czytelnika.
W internetowej strategii komunikacji konieczne jest zwrócenie uwagi na wyszukiwarkę i to jak tytuł naszej strony www wpłynie na pozycję w rankingu. Jednak to użytkownik jest ważniejszy i w związku z tym istotna jest taka kombinacja słów, która zadziała zarówno na Google jak i na internautę.

Niebanalny tytuł artykułu

Tworzenie skutecznych tytułów ma znaczenie dla wszelkich publikacji umieszczanych w Internecie. Autor tekstów na blogu, stronie internetowej, czy portalach społecznościowych chce dotrzeć ze swoją treścią do szerokiego grona odbiorców. Tymczasem nie jest to takie proste, gdyż około 80% użytkowników sieci zwraca uwagę jedynie na tytuł artykułu. Reszta tekstu zostaje pominięta. Twórca ma więc nie lada zadanie – w ciągu 10 sekund zainteresować czytelnika na tyle, by zechciał zapoznać się z jego publikacją.

 1. Rozbudź ciekawość
  Istnieje kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w zbudowaniu dobrego tytułu. Nic tak nie skłoni odbiorcy do przeczytania tekstu jak rozbudzona ciekawość. Warto zatem tworzyć tytuły w formie pytania. Pytanie znajdujące się na początku tekstu sugeruje, że odpowiedź na nie znajdziemy w dalszej części. Wówczas jesteśmy bardziej skłonni do tego, aby przeczytać całość.
  top10
 2. Bądź czytelny
  Inny sposób to umieszczanie w tytule liczb. Czytelnicy lubią artykuły w formie listy. Jeśli swój tytuł zaczniemy od „10 pomysłów na…” , „7 kroków do…” to czytelnik będzie wiedział, że artykuł przedstawiony jest w prosty sposób. Trzeba mieć na uwadze, że użytkownik sieci jest zwykle zbyt leniwy, by skrupulatnie przeszukiwać tekst w celu wydobycia interesujących go informacji. Dlatego najlepiej już na początku zasygnalizować, że nie będzie musiał się zanadto wysilać.
 3. Rozbudź wyobraźnię
  Uwagę przyciągną też epitety dobrane tak, żeby zaskoczyły połączeniem np. „5 smacznych szminek”, albo też tak, aby zwiększały napięcie – „zniewalający strój”, „fantastyczna zupa” itp. Metafory i porównania, trochę słowotwórstwa też sprawdzi się w wielu przypadkach np. „Dlaczego … jest lepsze od…?” Należy jednak pamiętać, że tytuł musi pasować do charakteru tekstu. Luźny i zabawny nie będzie odpowiedni do artykułu pisanego w poważnym tonie.
 4. Rozważ użycie znanych nazw i nazwisk
  Na blogu Content King wskazuje się, że tytuły zawierające nazwy popularnych firm lub sławnych osób są bardziej klikalne od reszty. Jeśli zatem w artykule zamieszczamy informacje o takim przedsiębiorstwie jak Google to warto jego nazwę umieścić na początku publikacji.
 5. Stwórz news
  Na pewno też uwagę przyciągnie tytuł o sensacyjnym charakterze. Możemy uśmiechnąć się na myśl o zawartości newsu „Antoś, przepraszam, że cię uprałam”, ale tytuł niczym z tabloidu będzie miał większą popularność od pospolitego, który już wcześniej mogliśmy gdzieś zobaczyć.
 6. Przedstaw korzyści
  Warto w nagłówku określić korzyści jakie czytelnik zyska przeczytawszy artykuł. Użytkownik sieci jest praktyczny i interesowny, chce jasno wiedzieć co będzie mieć z tego, że wysili się i przeczyta nasz tekst.
 7. Dotrzymuj słowa
  Pisząc tytuł publikacji trzeba być konsekwentnym. Jeśli obiecujemy czytelnikowi, że dowie się jak szybko nauczyć się chińskiego to artykuł musi takie informacje zawierać. Inaczej czytelnik będzie rozczarowany i nie zajrzy już więcej na naszą stronę czy bloga. Często zdarza się, że tytuł jest zbyt przesadny w porównaniu do całej publikacji. Wówczas ekscytacja odbiorcy wraz z zagłębianiem się w tekst ulega obniżeniu.
 8. Pisz krótko i konkretnie
  Zarówno pisząc sam tekst jak i tytuł należy pamiętać o minimaliźmie. Tytuł powinien być krótki, najlepiej nie więcej niż pięć słów. Pisany w formie całego zdania nie ma siły przebicia. Powinien być konkretny, treściwie określić jakich informacji można spodziewać się po artykule. Należy pamiętać, że krótkie nagłówki lepiej sprawdzą się w wyszukiwarce.
 9. Wartościowy tytuł strony internetowej

  Co innego artykuł na blogu promowany w mediach, w których musi walczyć o uwagę, a co innego tytuł głównej strony www, dla którego głównym miejscem ekspozycji będzie wyszukiwarka. Stosują się tu jednak pewne wspólne zalecenia.

 10. Dostosuj tytuł do formatu wyszukiwarki (SEO)

  Tytuły stron internetowych pojawiające się w wynikach wyszukiwania mają duży wpływ na pozycję witryny w rankingu wyszukiwania, a także na to czy zachęcą czytelnika do wejścia na stronę. Użytkownik po przeczytaniu tytułu strony powinien móc szybko określić rodzaj zawartości wyniku i jego trafność. Aktualnie taki tytuł powinien wynosić do 512 pikseli, czyli 55-65 znaków. Do 2011 roku było to około 70 znaków. Ich liczbę można przeliczyć korzystając z dostępnych narzędzi na stronie MOZ.

 11. Tytuł w wynikach wyszukiwania Google
 12. Bądź merytoryczny
  Tytuł jest dla wyszukiwarki opisem strony, dlatego powinien zawierać frazę lub słowo kluczowe, które chcemy promować w wyszukiwarce. Google uznaje, że właśnie ten element kodu strony ma najważniejsze znaczenie, niemniej jednak jego oddziaływanie jest pełne, gdy koresponduje z treścią na stronie. Treść tytułu powinna odpowiadać treści strony, ma w skrócie informować o jej tematyce. Dobrze więc, aby tytuł zawierał słowa kluczowe dla danej strony. Najważniejsze słowa kluczowe powinny znaleźć się na początku tytułu, gdyż w tym miejscu zwiększona jest ich doniosłość. Zgodnie z tą zasadą nazwę znanej firmy, którą promujemy umieścimy jak najbliżej początku tytułu. Jeśli promowana marka lub firma jest mało znana wówczas jej nazwę ulokujemy (jeśli w ogóle) na końcu.
 13. Stosuj unikalne nazwy
  Każda z podstron serwisu powinna mieć własny, niepowtarzalny tytuł. Tytuły podstron powinny zawierać nazwę dokumentu, działu, kategorii i podkategorii. Jeżeli tytuł dokumentu będzie tożsamy z zapytaniem wpisanym w wyszukiwarce, to już istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkownik zainteresuje się daną treścią. Jednak duża konkurencja nakręca walkę o uwagę potencjalnego klienta. Dlatego też oprócz słów kluczowych w tytule powinna znaleźć się informacja wyróżniająca nas od konkurencji. Można zamiast standardowego separatora „ -” zastosować inny znak np. „ | ”, „ › ”, „• ” itp. To już odróżni nasz tytuł. Użycie nazwy miejscowości w tytule pozwala na łączenie słów z lokalizacją. Google może połączyć słowa kluczowe z lokalizacją nawet jak są rozdzielone, jednak warto umieścić je w kolejności: słowa kluczowe i dalej lokalizacja.
  Prowadząc sklep internetowy z urządzeniami biurowymi, warto na przykład tworząc tytuł dla podstrony z produktami związanymi z drukarkami firmy HP, zamiast umieszczać w tytule „Drukarki HP” umieścić „Tusze i tonery do drukarek HP – sklep internetowy z urządzeniami biurowymi”. Taki tytuł pomoże zaistnieć na więcej słów, między innymi na frazy: tusze do drukarek hp; tonery do drukarek hp; drukarki hp sklep itp. Najważniejsze frazy, których użyjemy w tytule, mogą być wybrane na podstawie ilości produktów w kategorii, albo za pomocą dostępnych narzędzi takich jak Google Trends lub Alexa.
 14. Jakie korzyści?
  Dobry tytuł ułatwia wyszukiwarce określenie unikalności podstrony w serwisie i jej tematyki. Może również zachęcić użytkowników do wejścia na stronę wyświetlaną w wynikach wyszukiwania. Ma duże znaczenie przy analizie strony przez wyszukiwarkę. Wpływa zarówno na pozycjonowanie jak i klikalność linku do witryny. W przypadku mało popularnych słów kluczowych dobrze napisany tytuł pozwala znaleźć się na szczycie wyników wyszukiwania a w przypadku tych popularniejszych pozwala osiągnąć wyższe pozycje i lepszą widoczność. Warto także zapoznać się z zaleceniami Google dla webmasterów: https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=pl#3.

  Google automatycznie tworzy tytuły i fragmenty opisu strony internetowej na podstawie jej treści  i odwołań z pozostałych miejsc w sieci. Opis i tytuł służą precyzyjnemu przedstawieniu i opisaniu wyniku wyszukiwania oraz wyjaśnieniu powiązania z zapytaniem użytkownika. Omawia to Matt Cutts w poniższym nagraniu.

  Właściwie dobrany ma szczególną moc – może poszerzyć grono odbiorców naszej strony internetowej czy bloga, a w konsekwencji zwiększyć zainteresowanie naszą firmą. Warto zatem ćwiczyć się w komponowaniu optymalnych, chwytliwych tytułów zarówno wszelkich publikacji umieszczanych w sieci jak i samych stron internetowych.

7

Internetowe Rewolucje – szkolenia marketingowe dla firm

-

Internetowe Rewolucje Google

W lipcu Google rozpoczął program Internetowe Rewolucje. To cykl bezpłatnych szkoleń dla firm w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych w biznesie. Ich celem jest podwyższanie cyfrowych kompetencji wśród pracowników marketingu w firmach oraz samych pracodawców. W konsekwencji ma przyczynić się do lepszego przygotowania ich do rozwoju i ekspansji zagranicznej w warunkach jednolitego rynku cyfrowego. Szkolenia będą się koncentrować na obecności i reklamie firmy w internecie, ecommerce, eksporcie, rozwiązaniach mobilnych i usprawnieniu pracy poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne oraz narzędzia cyfrowej administracji.

Pilotaż programu rozpoczął się w województwie śląskim z początkiem lipca i do końca przyszłego roku obejmie ponad 100 tys. polskich przedsiębiorców. Najbliższe szkolenia odbywają się w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Rybniku, Tychach, Dąbrowie Górniczej. Od 27 do 31 lipca program zawita do Częstochowy. Moja skromna osoba będzie w gronie ekspertów aktywnie uczestniczących w projekcjie prowadząc indywidualne warsztaty.

Tutaj można się rejestrować.internetowerewolucje.pl