Administratorem strony blog.memtor.pl jest firma Memtor Marketing z siedzibą przy ul. Chłopickiego 19/34, 42-218 Częstochowa, NIP 949-087-19-41, REGON 241074635.

Firma Memtor udostępnia treści oraz usługi, z których można korzystać na podstawie niniejszych reguł polityki prywatności. Na stronie internetowej znajduje się formularz, mający na celu obsługę wszelkich uwag i wskazówek dotyczących bloga. Stosujemy standardy zgodne z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, pozyskiwane informacje będziemy traktować z poufnością i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane można w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia. W tym celu prosimy o dyspozycję drogą elektroniczna lub na adres firmy. Oprócz danych pozyskiwanych przez formularz wykorzystujemy dane generowane przez serwer WWW oraz pliki Cookie (podręczne pliki przeglądarki internetowej). Zarządzanie nimi można modyfikować w ustawieniach przeglądarki.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do postów bez konieczności rejestracji. Komentarze powinny dotyczyć treści posta, a użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza. W treści komentarza ani w polu “Witryna internetowa” nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub odwołujących się do stron naruszających dobre imię administratora serwisu. Wszystkie komentarze są moderowane i administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści komentarza i adresu strony podanej w profilu. Podpis w komentarzu nie może kojarzyć się z nazwą strony czy firmy i nie może naruszać zasad dobrej kultury.