0

Meta tag canonical

-
Meta tag canonical

Często adres stron zależy od zmiennej np. identyfikatora sesji czy rodzaju sortowania, a ich zawartość jest prawie lub wręcz identyczna. Jeśli roboty wyszukiwarki natrafią na takie strony z identyczną treścią mogą uznać je za duplicate content. Gdy nie chcemy przekierować ich na jeden adres za pomocą przekierowania 301 i nie chcemy wykluczać ich z indeksacji […]

8

Problem duplicate content

-
Problem duplicate content

Duplikat w kontekscie medium internetowego jest to treść, która pojawia się na różnych stronach, w różnych publikacjach więcej niż raz. Strony sprawdzane są przez wyszukiwarki pod względem duplicate content czyli powielanej treści i nakładany jest specjalny filtr na strony, w których został wykryty ten problem. Filtr ma na celu wykluczyć z indeksacji lub zmniejszyć widoczność […]