2

Obowiązek informacji o Cookies

-
Obowiązek informacji o Cookies

Od 22 marca 2013 obowiązują nowe przepisy znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445). Regulacji dokonano w celu dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Z tych zmian wynikają szczególne konsekwencje dla właścicieli stron internetowych w zakresie używania plików cookies – zawarte w art. 173 tejże ustawy. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które zapisują informacje dotyczące witryn […]

0

Marketing internetowy

-
Marketing internetowy

Z internetu w Polsce korzystają przede wszystkim ludzie młodzi. Dwie najliczniejsze grupy wiekowe stanowią użytkownicy w wieku 15-24 lata (28%) oraz 25-34 lata (29%). Pozostałe przedziały to 34-44 lata (19%), 45-54 lata (15%) i powyżej 55 lat (8%). Polska jest ósmym pod względem liczebności internautów krajem w Europie. Według danych ComScore każdego miesiąca po internecie […]